Լոտեր | Աճուրդի ներկայացված ավտոմեքենաներ, «Լոմբարդիա» ավտոգրավատուն