Ինչպես ստանալ վարկ շահավետ պայմաններով | Լոմբարդիա ավտոգրավատուն

1. Ի՞նչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ վարկի տրամադրման համար

-գրավադրվող տրանսպորտային միջոցի սեփականատիրոջ անձնագիրը, սոցիալական քարտը,
-տրանսպորտային միջոցի հաշվառման վկայագիրը,
-տրանսպորտային միջոցի սեփականության իրավունքի պետական գրանցման վկայագիրը

2. Որքա՞ն ժամանակով են տրամադրվում վարկերը

- Գրավատունը տրամադրում է կարճաժամկետ վարկեր առավելագույնը 180 օր ժամկետով

3. Ինչպե՞ս են հաշվարկվում վարկի տոկոսները

-Տոկոսավճարները հաշվարկվում և գանձվում են միայն օգտագորված օրերի համար

4. Որտե՞ղ է պահպանվում գրավադրված մեքենան

- Գրավատուն հանձնված գույքը պահպանվում է անվտանգության համակարգով ապահովված փակ տարածքում և չի շահագործվում

5. Հնարավո՞ր է վարկը մարել ժամկետից շուտ

-Այո, ընդ որում վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում որևէ տուգանք չի կիրառվում, իսկ տոկոսավճարները գանձվում են միայն օգտագորված օրերի համար

6. Եկամուտը հաստատող ի՞նչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ

- Գրավատունը վարկը տրամադրում է առանց եկամուտը հաստատող փաստաթղթերի

7. Գրավի առարկան մնում է գրավատանը, թե՞ գրավատուի մոտ

- Համաձայն ՀՀ Քաղ. Օրենսգրքի 255 հոդվածի 3 կետի գրավի առարկան հանձնվում է գրավատուն